Van best of suite naar best of breed, in toenemende mate kiezen zorgverleners voor een combinatie van gebruiksvriendelijke mobiele apps, ECD’s en andere applicaties om hun systemen en processen zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te richten. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak voor integratie van systemen en uitwisseling van data en datastromen.

Een Enterprise Service Bus (ESB) en een op Service Oriented Architecture (SOA) gebaseerd IT-landschap zijn het middel bij uitstek om de verschillende systemen optimaal te laten samenwerken. Uitwisseling en eenduidig gebruik van datastromen binnen uw organisatie en tussen organisaties wordt daarmee een beheersbaar inzichtelijk geheel.

Itzos Connect heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen, implementeren en beheren van ESB’s binnen de zorg. Van analyse van processen tot implementatie inclusief managed hosting, we verzorgen alle benodigde stappen. Itzos Connect werkt daarbij samen met verschillende partners om voor onze klanten de beste oplossing te bepalen.

Herkenbaar? Graag maken we een afspraak om samen de beste oplossing te bepalen.