Het registreren en declareren van intramurale en extramurale zorg in de VVT-sector is een complex proces, met name door het grote aantal contractpartijen en het gebruik van verschillende specificaties van de regels. Standaardoplossingen volstaan niet en kennis tot in detail van de facturatiestromen en behandelingen is vereist om het declaratieproces efficiënt te laten verlopen en compliant te zijn met wet- en regelgeving.

Itzos Care ontwikkelt en beheert facturatieoplossingen voor zorgaanbieders in de VVT-sector. Doelmatig, efficiënt en compliant.

Itzos Care kan ook uw gehele declaratieproces als een service leveren middels een BPO-service.

Herkenbaar? Graag maken we een afspraak om samen de beste oplossing te bepalen.